Plán

Pedagogická rada


DatumHodina
28. 8. a 1. 9. 20178:00
6. 11. 201714:00
22. 1. 201814:00
9. 4. 201814:00
25. 6. 201814:00

Třídní schůzky


DatumHodina
18. 9. 201716:00 - Schůzka rodičů žáků I. A, I. B
6. 11. 201716:00
15. 1. 201816:00
9. 4. 201816:00
11.6. 201816:00

Zápis žáků do 1. ročníku


DatumHodina
6.4. 201813:00 - 18:00

Informace k volbě povolání (pro rodiče žáků 9. ročníku)


DatumHodina
6. 11. 201717:30
15. 1. 201817:30

Úřední hodiny


Ředitelka školy:pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Zástupkyně ředitelky:středa 13:00 – 15:00
Výchovný poradce:pondělí 14:00 – 15:00
Metodik prevence:středa 13:00 – 15:00
V jiné dny dle předem domluveného termínu
Kancelář školy:pondělí 8:00–15:30
středa 8:00–15:30
Třídní učitel/ka:ve dnech informací o prospěchu
Vychovatel/kajednotlivě dle předem domluvených termínů
 schůzka rodičů třídy (svolává TU dle vlastního uvážení)
chlapec dívka
svet_skola sazka