Kroužky
Název kroužku Vede Čas Den Místnost
Angličtina II. A Mgr. Jana Jachymiáková 1245 - 1330 středa učebna 113
Angličtina II. B Mgr. Jana Jachymiáková 1245 - 1330 čtvrtek učebna 113
Českého jazyka PhDr. Jana Hradilová 0700 - 0745 čtvrtek pracovna HV
Dramatický Mgr. Eva Kolková 1300 - 1350 čtvrtek 117
Ekotým Mgr. Hana Pešáková, Mgr. Lucie Navrátilová 1400 - 1500 pondělí učebna Př
Florbal I. st. Mgr. Dalibor Gold 1330 - 1415 pátek tělocvična
Florbal II. st. Mgr. Dalibor Gold 1415 - 1500 pátek tělocvična
Škola hrou Mgr. Ivana Hladilová 1200 - 1245 úterý 2. B
Matematika Mgr. Michaela Ševčíková 0705 - 0750 středa učebna 201
Turistický Mgr. Eva Kolková 1400 - 1530 1x za měsíc v pátek venku ev. TV
Výtvarný Mgr. Petra Babičková 1350 - 1450 středa pracovna VV
Ve škole po škole Mgr. Jarmila Němcová 1300 - 1345 čtvrtek 5. A
Ve škole po škole II. Mgr. Irena Jandlová 1300 - 1345 úterý 4. A
Ve škole po škole III. Mgr. Irena Jandlová 1300 - 1345 čtvrtek 4. A

Přihláška do kroužků na škole
chlapec dívka
svet_skola sazka