Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Výchovný poradce - dokumenty
Dokumenty související s kariérním poradenstvím

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) §59- §64. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012


Dokumenty související s činností výchovného poradce

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10194/2002-14. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany, č.j. 24246/2008-6

chlapec dívka
svet_skola sazka