Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Výchovný poradce - aktuality

Postup po přijímacím řízení na SŠ 2017/2018

Vloženo: 2018-04-25
27. 4. 2018 dostanou obě SŠ výsledky testů vašich dětí. Následně do dvou pracovních dnů, tj. do 2.5. 2018, musí ředitelé SŠ zveřejnit na svých webových stránkách pořadí uchazečů.
Pokud bude žák přijat, musíte do 10 pracovních dní odevzdat Zápisový lístek na příslušné SŠ. (Dopis o přijetí neobdržíte).
Pokud žák přijat nebude, bude Vám zaslán dopis o nepřijetí, proti kterému se můžete do 3 pracovních dní odvolat. Zároveň také doporučuji sledovat webové stránky www.jmskoly.cz, kde se zveřejňují volná místa SŠ. Pro da...číst celou aktualitu

Přijímací řízení 2017/2018

Vloženo: 2017-10-18
Vážení rodiče žáků 9. ročníků, v současné době již MŠMT, potažmo CERMAT zveřejnil informace týkající se přijímacího řízení na SŠ. Přesné termíny zkoušek a mnoho dalšího naleznete na stránkách: www.cermat.cz

Přijímací

Vloženo: 2016-10-20
Nejdůležitější informace
• vydávají se pouze dvě přihlášky ke studiu na SŠ
• výsledky o přijetí na SŠ obvykle naleznete na webových stránkách školy, popř. přímo vyvěšené na SŠ, písemně obeznámeni jsou pouze nepřijatí uchazeči, nejdříve však 22. 4. 2017
• zápisový lístek, který obdržíte na ZŠ, je nutné odevzdat do 10 dnů na příslušnou SŠ ode dne oznámení o přijetí
• zápisový lístek vydává ZŠ pouze jeden (uchazeč může vzít zpátky zápisový lístek z jedné SŠ pro uplatnění na druhé SŠ škole, kdy...číst celou aktualitu

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Vloženo: 2016-04-15
• Každý uchazeč, jemuž je doručeno rozhodnutí ve správním řízení, a tím je i rozhodnutí vydané v přijímacím řízení, je oprávněn se proti tomuto rozhodnutí odvolat. • Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60 odst. 19 školského zákona).

Zápisové lístky

Vloženo: 2016-04-11
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách - ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělá...číst celou aktualitu

chlapec dívka
svet_skola sazka