Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Vedoucí metodik sdružení pro I. stupeň - základní informace
  • Zajišťování a zprostředkování diagnostiky a poradenství při řešení výchovných a výukových obtíží žáků
  • ve spolupráci s třídním učitelem, metodikem prevence, výchovným poradcem, s odbornými pracovišti – PPP, SPC
  • Intervenční činnost – zajišťování činnosti dyslektických kroužků, individuální péče o integrované žáky
  • Příprava zápisu do 1. ročníku – vyhledávání školně nezralých dětí, návrh na vyšetření v PPP, konzultace s rodiči – doporučení edukativně-stimulačních skupinek, logopeda, speciálního pedagoga
  • Spolupráce s MŠ
chlapec dívka
svet_skola sazka