Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Speciální pedagog - základní informace
 • Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP pro integrované žáky
 • Individuální a skupinová práce se žáky po dohodě s rodiči
 • Nákup a příprava speciálních pomůcek pro integrované žáky
 • Podíl na depistážích v 1. a 2. ročníku
 • Aktivní účast při zápisu žáků do prvních tříd
 • Práce s předškolními dětmi v edukativně stimulačních skupinkách
 • Podpora integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická podpora pedagogických pracovníků
 • Spolupráce se specializovanými pracovišti
 • Zajištění speciálních pomůcek a textů
 • Poradenská a konzultační pomoc rodičům integrovaných žáků
 • Metodické vedení pedagogických asistentů
 • Vedení kroužků pro žáky s SPU na 1. stupni – reedukace poruch učení
chlapec dívka
svet_skola sazka