O nás - Družina - ZŠ Újezd u Brna
Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
O nás

Naše družina je začleněna do areálu Základní školy v Újezdě u Brna.
Od 1. 9. 2018 došlo k navýšení kapacity školní družiny na 90 dětí.
I. oddělení  -  Simona Pospíšilová
II. oddělení  -  Bc. Gabriela Odehnalová - vedoucí školní družiny
III. oddělení  -  Ing. Libuše Přikrylová

Provoz ŠD:
    06:40 - 07:40 Ranní družina
    11:40 - 16:40 Odpolední družina

Žáci do ranní družiny vstupují do budovy školy vchodem z ulice Školní (zelená budova).
Zákonní zástupci žáka ani jiný doprovod dítěte do budovy školy a celého areálu školy nevstupuje.

Vyzvedávání dětí:
    13.00 – 13.15
    15.00 – 16.40

Zvoňte na nás z ulice Školní, dítě Vám předáme.
Vstup osob do prostor školy je zakázán.
Omluvenky písemně. Na vzorový lístek uveďte datum, čas odchodu, s kým dítě odchází a podpis.
Po telefonické domluvě děti nemůžeme pouštět!

Platba:
Částku za 1. pololetí 500,-Kč zaplatí rodiče do 15. září, do konce ledna za druhé pololetí. Platba bude prováděna na účet základní školy 115-7408190217/0100 (variabilní symbol = evidenční číslo žáka ….. +5).

S sebou do družiny:
    družinové přezůvky
    převlečení v látkovém sáčku
    pokrývka hlavy
    láhev s pitím
    svačina
    krabička papírových kapesníků (na začátku školního roku)
Pokud máte možnost, uvítáme čisté papíry na kreslení.
                                                Děkujeme
                                                Vychovatelé ŠD


Řád družiny, výňatek z řádu školní družiny a poplatky

Řád družiny
Poplatky
Výňatek z řádu školní družiny
chlapec dívka
svet_skola sazka