Základní informace - ZŠ Újezd u Brna
Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 6. 4. do 9. 4. 2021 zde
Základní informace
Název školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Kontaktní adresa: Školní 284, 664 53 Újezd u Brna, (úřední hodiny)
IZO: 102 191 352
Součásti: školní jídelna, školní družina
Telefon: 544 224 224 - lze přepojovat
544 254 088 - školní jídelna
736 645 911 - hospodářka
774 999 567 - ředitel školy
774 999 705 - zást. ředitele
774 999 805 - školní družina
E-mail: zsujezd@iol.cz
jidelnazs@ujezdubrna.info
WWW stránky školy: zs.ujezdubrna.info
Otevření školy: rok 1909
Zřizovatel: Město Újezd u Brna, IČO - 282 740
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70990794
DIČ: CZ-70990794
Předmět činnosti: výchovně - vzdělávací, (blíže viz  "Výroční zpráva za rok 15/16" )
Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí Školského úřadu Brno - venkov ze dne 27. března 1996,
č.j. 150/96-S-00
Ředitel ZŠ: Mgr. Vladan Kupsa, jmenovaný obecním úřadem k 16. 7. 2020
Celková kapacita školy: 500 žáků
Vzdělávací program: ŠVP ZV č.j. 507/07, "Duhová škola" v 1.- 9. ročníku
Organizace školy: viz Organizační schema

Zaměstnanci pověření přijímáním
a) žádostí o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.a jejich vyřizováním
b) stížností (postup při vyřizování stížností a připomínek)
Mgr. Vladan Kupsa, ředitel
v nepřítomnosti:
Mgr. Stanislava Žáčková, zástupkyně ředitele

chlapec dívka
svet_skola sazka