Úřední hodiny - ZŠ Újezd u Brna
Úřední hodiny
Ředitelka školy: pondělí 8:00–12:00, 13:00–15:00
Zástupce ředitelky: středa 13:00–15:00
Výchovný poradce: pondělí 14:00–14:45
Metodik prevence: středa 13:00–15:00
Kancelář školy: pondělí 8:00–15:30
středa 8:00–15:30
Třídní učitelka: ve dnech informací o prospěchu
jednotlivě dle předem domluvených termínů
schůzka rodičů třídy (svolává TU dle vlastního uvážení)
V jiné dny dle předem domluveného termínu
chlapec dívka
svet_skola sazka