Úřední hodiny - ZŠ Újezd u Brna
Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 6. 4. do 9. 4. 2021 zde
Úřední hodiny
Ředitel školy: pondělí 13:00–14:30
Zástupkyně ředitele: středa 13:00–14:30
Výchovný poradce: pondělí 14:00–14:45
Metodik prevence: středa 13:00–14:30
Školní psycholog: úterý 14:30–15:30
Kancelář školy: pondělí 8:00–15:30
středa 8:00–15:30
Třídní učitelka: ve dnech informací o prospěchu a chování
jednotlivě dle předem domluvených termínů
schůzka rodičů třídy (svolává TU dle vlastního uvážení)
V jiné dny dle předem domluveného termínu
chlapec dívka
svet_skola sazka