Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Složení školské rady v letech 2014-2017

Volba zákonných zástupců žáků ZŠ do školské rady proběhla 3. 11. 2014


Do školské rady byli zvoleni:

  • Dagmar Nezbedová, Na Zámečku 595, Újezd u Brna - předsedkyně
  • Bc. Božena Flajšingerová, Rozprýmova 995, Újezd u Brna
  • Mgr. Vévarová Lucie, Újezd u Brna, Komenského 821

Za pedagogický sbor byli zvoleni:

  • Mgr. Markéta Muselíková, Rybářská 1003, Újezd u Brna
  • Mgr. Nedomová Iva, Újezd u Brna, Rychmanovská 643
  • PhDr. Hradilová Jana, Újezd u Brna, Česká 608

Za zřizovatele:

  • ThDr. Hradil Jan, Th.D., Újezd u Brna, Česká 608
  • Ing. Jana Jarošová, Újezd u Brna, V Sádku 555
  • Jana Nykodýmová MSc., Újezd u Brna, Rozprýmova 990
chlapec dívka
svet_skola sazka