Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Složení školské rady v letech 2008-2011

Volba zákonných zástupců žáků ZŠ do školské rady proběhla 10. 11. 2008


Do školské rady byli zvoleni:

  • Ing. Petr Beneš Csc., Rozprýmova 978, Újezd u Brna - předseda
  • Dagmar Nezbedová, Na Zámečku 595, Újezd u Brna
  • Mgr. Vévarová Lucie, Újezd u Brna, Komenského 821

Za pedagogický sbor byli zvoleni:

  • Mgr. Gold Dalibor, Měnín 87
  • Mgr. Nedomová Iva, Újezd u Brna, Rychmanovská 643
  • PhDr. Hradilová Jana, Újezd u Brna, Česká 608

Za zřizovatele:

  • ThDr. Hradil Jan, Th.D., Újezd u Brna, Česká 608
  • Hladík René, Újezd u Brna, V Sádku 20
  • Hladký Bohdan, Újezd u Brna, Na Zahrádkách 902
chlapec dívka
svet_skola sazka