Projekty - ZŠ Újezd u Brna
Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Projekty

Výzva č. 22


Projekt ZŠ Újezd u Brna pod názvem "Šablony 2016" byl zpracován a založen v aplikaci MS2014+ dne 1. listopadu 2016 pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003547.

Naše škola se zaměřila na

 • II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 • II/2.1e Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_inkluze
 • II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • II/2.9b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická gramotnost
 • II/2.9c Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Inkluze
 • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
 • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči záků ZŠ

Výzva č. 56


Projekt ZŠ Újezd u Brna pod názvem "Duhová škola 2015" byl zpracován a založen v aplikaci Benefit7 dne 23. dubna 2015 pod číslem CZ.1.07/1.1.00/56.0511 a ukončen byl 31. 12. 2015.

Naše škola se zaměřila na

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - 4 šablony
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele - 1 šablona
 • Zahraniční jazykově-poznávací pobyt pro žáky - 1 šablona

Výstupem daných aktivit je více než 500 knih do vybavení školní knihovny, realizace několika desítek čtenářských dílen v osmi ročnících naší školy, účast jednoho pedagoga na jazykovém kurzu v zahraničí a výjezd 10 žáků na jazykově-poznávací pobyt do anglického Brightonu.


EU peníze školám

Projekt ZŠ Újezd u Brna pod názvem "Duhová škola" byl zpracován a založen v aplikaci Benefit7 dne 7. prosince 2010 pod číslem CZ.1.07/1.4.00/21.1710.

Naše škola se zaměřila na

 • Čtenářskou a informační gramotnost - 3 šablony
 • Cizí jazyky - 2 šablony
 • Využití ICT - 7 šablon
 • Matematiku - 5 šablon
 • Přírodní vědy - 3 šablony

Výstupem daných aktivit je více než 1 300 vzdělávacích materiálů, do vybavení školy byla pořízena nová počítačová pracovna pro 30 žáků včetně základního softwaru, učitelé jsou vybaveni pro svou práci notebooky, do tříd jsme pořídili další interaktivní tabule, dataprojektory a vzdělávací programy. Součástí projektu bylo také vzdělávání pedagogických pracovníků, kde jsme využili celkem 8 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo 24 pedagogických pracovníků. Další podrobné informace najdete na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz a také na stránkách projektu www.eupenizeskolam.cz.

Vzhledem k počtu vytvořených vzdělávacích materiálů nebudeme na webu prezentovat jednotlivé DUMy, ale je možné kontaktovat jejich autory na následujících e-mailových adresách:

Pro čtenářskou a informační gramotnost:

 • lucie.pohludkova(zavináč)ujezdubrna.info
 • jana.hradilova(zavinář)ujezdubrna.info
 • martina.kulichova(zavináč)ujezdubrna.info
 • ivana.hladilova(zavináč)ujezdubrna.info
 • stanislava.zackova(zavináč)ujezdubrna.info

Pro cizí jazyky:

 • jana.hradilova(zavinář)ujezdubrna.info
 • milos.lehuta(zavináč)ujezdubrna.info
 • marie.vlkova(zavináč)ujezdubrna.info

Pro využití ICT:

 • jitka.bublova(zavináč)ujezdubrna.info
 • petra.korinkova(zavináč)ujezdubrna.info
 • jaroslava.olsanska(zavináč)ujezdubrna.info
 • dalibor.gold(zavináč)ujezdubrna.info
 • pavel.polach(zavináč)ujezdubrna.info
 • petra.slavickova(zavináč)ujezdubrna.info
 • stanislava.zackova(zavináč)ujezdubrna.info
 • hana.pesakova(zavináč)ujezdubrna.info
 • martin.zivotsky(zavináč)ujezdubrna.info

Pro matematiku:

 • jitka.bublova(zavináč)ujezdubrna.info
 • dalibor.gold(zavináč)ujezdubrna.info
 • iva.nedomova(zavináč)ujezdubrna.info
 • eva.kolkova(zavináč)ujezdubrna.info
 • jarmila.nemcova(zavináč)ujezdubrna.info
 • irena.jandlova(zavináč)ujezdubrna.info
 • petra.slavickova(zavináč)ujezdubrna.info
 • martin.zivotsky(zavináč)ujezdubrna.info
 • vera.zivotska(zavináč)ujezdubrna.info
 • eva.terebieniecova(zavináč)ujezdubrna.info

Pro přírodní vědy:

 • ivana.hladilova(zavináč)ujezdubrna.info
 • iva.nedomova(zavináč)ujezdubrna.info
 • eva.terebieniecova(zavináč)ujezdubrna.info
 • vera.zivotska(zavináč)ujezdubrna.info
chlapec dívka
svet_skola sazka