Nabídka školy - ZŠ Újezd u Brna
Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Nabídka školy
Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vám v několika bodech představili Základní školu v Újezdě u Brna:
 • jsme úplná základní škola, vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Duhová škola“, který je k nahlédnutí na našich stránkách
 • třídní učitelé si vedou svou třídu od 1. do 3. roč., od 4. do 5. roč. a od 6. do 9. roč.
 • výuka anglického jazyka od 3. roč., druhý cizí jazyk (Nj) od 7. roč.
 • na škole pracuje školní psycholog, úzce spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, speciálně – pedagogickými centry, zajišťujeme individuální péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro předškoláky realizujeme edukativně stimulační skupinky, škola zajišťuje dětem asistenty pedagoga, využíváme program „Klima školy“, máme plně funkční školní poradenské pracoviště, škola má vypracován „Preventivní program“, poskytuje kariérové poradenství atd.
 • aprobovanost učitelů dosahuje na 1. i 2. stupni 100%
 • výuka plavání ve 2. a 3. roč., lyžařský kurz v případě zájmu dětí v 7. roč.
 • škola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools, již potřetí jsme obhájili titul Ekoškola, do ekotýmu jsou zapojeni žáci od 2. třídy, zajišťujeme mimořádně bohatou nabídku ekologických vzdělávacích programů, ekologicky zaměřené volitelné předměty: 6. roč. - ekologický seminář, 7. roč. přírodopisné praktikum
 • děti se účastní řady exkurzí, výletů (i zahraničních), návštěv divadel a výstav
 • ve vyučování se uplatňují netradiční formy výuky – projekty, práce ve skupinkách, prezentace žáků, vánoční dílny, oceňováni nejlepší žáků a týmů školy
 • žáci se účastní řady soutěží, olympiád a vystoupení, jsme pořadateli ojedinělé regionální akce Ekoolympiáda pro první stupně ZŠ
 • pro děti je připravena nabídka kroužků (florbal, turistický, výtvarný, kroužky pro žáky s SVP), konzultačních hodin
 • informace pro rodiče o dění ve škole – třídní schůzky, školní zpravodaje, webové stránky, evidenční systém Bakaláři (průběžná klasifikace, aktuální rozvrhy, změny osobních údajů, výuka)
 • při škole je zřízen nadační fond, v prostorách školy působí ZUŠ Šlapanice
 • škola pravidelně usiluje o dotace
 • na škole máme odborné učebny přírodopisu, fyziky (po rekonstrukci za 1 mil. Kč), chemie, dílen, VV, HV, školní knihovnu, kuchyňku a tělocvičnu, počítačovou pracovnu a čítárnu (obě místnosti s klimatizací)
 • učebny jsou vybaveny dataprojektory, PC vždy s připojením do sítě, na škole je devět interaktivních tabulí, 20 tabletů pro výuku, většina učeben prošla rekonstrukcí podlah a je vybavena novým nábytkem
 • v moderně vybavené školní kuchyni jsou připravovány svačinky a obědy (výběr ze dvou hlavních jídel prostřednictvím čipů nebo karet, objednávání je možné on-line po internetu)
 • škola zajišťuje pitný režim - MÚ hradí přípravu nápojů v jídelně
 • již několik roků navyšuje MÚ školní rozpočet o významné částky použité zejména na vybavení školy
 • doprava dětí je zajištěna školními autobusy v návaznosti na rozvrh, škola je v dosahu IDS
Na Vaši návštěvu a Vaše děti se těší pedagogický sbor Základní školy Újezd u Brna
chlapec dívka
svet_skola sazka