Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Co je to Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci i zaměstnanci školy snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Koordinátorem programu Ekoškola v České republice je Sdružení TEREZA, které má sídlo v Praze.

Motto:

„Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás.“
(Robert Fischer)

Jak probíhá program Ekoškola na škole?

Postup práce na škole se řídí 7 kroky:

1. krok: založení školního Ekotýmu - skupina žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, kteří vedou program, pravidelně se schází na schůzkách Ekotýmu a naplňují všechny kroky k získání titulu Ekoškola.

2. krok: zpracování Analýzy ekologického stavu školy – žáci zjišťují, jaký je ekologický stav naší školy. Díky analýze zjišťujeme, co se nám daří, ale i to, kde máme nějaké nedostatky, co je třeba zlepšit nebo udělat jinak.

3. krok: vytvoření plánu činnosti, který vychází z výsledků analýzy a který se týká témat Ekoškoly (prostředí školy, voda, energie, odpady).

4. krok: monitorování a vyhodnocování – průběžné sledujeme, jak se nám daří plnit činnosti, které jsme navrhli v plánu a hodnotíme, co jsme splnili, případně, zdůvodňujeme, proč se nám některé věci plnit nedaří.

5. krok: environmentální výuka ve výuce – do výuky jsou zařazeny předměty a další aktivity, ve kterých se zabýváme ekologií a dalšími tématy s ní spojenými.

6. krok: informování a spolupráce – o naší činnosti informujeme veřejnost prostřednictvím školního zpravodaje nebo na webových stránkách školy. Spolupracujeme nejen mezi sebou navzájem, ale i s dalšími školami a různými organizacemi

7. krok: Ekokodex – společně jsme vytvořili pravidla, která se snažíme dodržovat a díky tomu dochází ke změnám k lepšímu nejen v naší škole. My máme Ekokodex vyvěšený na chodbě naproti ředitelny.

chlapec dívka
svet_skola sazka