Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Ukliďme svět - Clean up the World
Ukliďme světUkliďme Česko

ZŠ Újezd u Brna - pátek 15. dubna 2016

Časový harmonogram:

I. stupeň – 10:00 – 11:30 hod. (3. a 4. vyučovací hodina) - úklid
- 1., 2., příp. 5. vyučovací hodina dle rozvrhu třídy

II. stupeň – 11:45 – 13:30 hod. (5. a 6. vyučovací hodina) - úklid
1. až 4. vyučovací hodina výuka dle rozvrhu

 • Organizační pokyny:
  • úklidové akce se zúčastní třídy se svými třídními učiteli, změna je u zastoupení třídních u těchto tříd:
   2. B – Dvorníková
   7. B – Životský
   8. A – Gold
  • pytle si vyzvednou třídní (dozorující) učitelé v kabinetu přírodopisu i s rozpisem trati, kde budou sbírat odpadky
  • naplněné pytle přinést na školní dvůr do prostoru malého výklenku
  • žáci 9. A, kteří se nezúčastní přijímacích zkoušek, budou přiřazeni 3. a 4. vyučovací hodinu na výpomoc při úklidové akci k třídám I. stupně; 5. a 6. vyučovací hodinu se pak připojí k 6. B
  • žákům připomenout vhodný oděv, obuv, příp. pracovní rukavice a dobrou náladu s sebou
  • nezapomenout seznámit žáky s bezpečnostními pravidly při nakládání s odpady (viz. níže)
  • pokud to bude možné, prosím o pořízení nějakého fota
  • v případě deštivého počasí se úklid nekoná a učí se dle rozvrhu, náhradní termín bude oznámen
 • Pravidla bezpečnosti
  • veškeré práce provádím podle pokynů učitele
  • při práci používám osobní ochranné pomůcky (rukavice, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, vhodnou obuv)
  • jakékoliv zranění neprodleně ohlásím učiteli a nechám ošetřit
  • v případě nálezu jehel, případně munice se jich vůbec nedotýkám a okamžitě informuji vyučujícího, jenž vyrozumí Městskou policii nebo Policii ČR
  • v případě nálezu tlakových nádob, nádob se stlačeným plynem, se nálezu nedotýkám, informuji vyučujícího, jenž uvědomí hasičskou záchrannou službu
  • při nálezu azbestového materiálu, kanystrů s nebezpečnými látkami nebo uhynulých zvířat se jich dále nedotýkám a nijak s nimi nemanipuluji, informuji vyučujícího, který informaci předá p. uč. Pešákové
  • v případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, peníze, apod.) má nálezce povinnost oznámit nález místně příslušnému městskému úřadu
  • při manipulaci s rozměrným odpadem a při používání jakýchkoliv nástrojů mám na paměti svou vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních ve svém okolí
  • nevstupuji do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či utonutí, nevstupuji do objektů určených k demolici apod.
  • při pohybu na silnici či v blízkosti železnice budu dbát zvýšené opatrnosti

  Ukliďme svět, ukliďme Česko
  Stejně jako v předcházejícím roce jsme se i letos zapojili do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Organizátorem akce je Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody. Hlavním úklidovým dnem letošního ročníku byla sobota 16. dubna. Náš školní úklid s motem „uklízím, uklízíš, uklízíme, naše okolí si zvelebíme“, jsme pro celou školu uspořádali v pátek 15. dubna. Nejprve se rukavic a pytlů zmocnili žáci I. stupně a vyrazili do ulic do svých vymezených „rajonů“. Po hodině a půl se vrátili s pytli odpadků zpět do školy a vystřídali je jejich starší spolužáci z II. stupně. Celkem se nám podařilo sesbírat 9 pytlů odpadu, který jsme dále ještě vytřídili. Tento náš školní úklid se nám celkově vydařil, přiložili jsme ruku k dílu a naše okolí zbavili zbytečných odpadků.

  Mgr. H. Pešáková

chlapec dívka
svet_skola sazka