Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Škola udržitelného života

Tento program zaštiťuje Nadace Partnerství. Posláním programu je vzdělávání v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.
Cílem programu je rozvoj občanské společnosti, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.

chlapec dívka
svet_skola sazka