Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Anotace

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Naše škola je do tohoto programu zapojena již od jeho vzniku. Žáci soutěží ve sběru vybitých baterií, které nosí do školy a jejich počty jsou průběžně zapisovány do přehledů v každé třídě. Zároveň sbíráme drobné nefunkční elektrospotřebiče. Nedílnou součástí soutěže Recyklohraní je i plnění zadaných úkolů, které jsou vyhlašovány v průběhu školního roku. Za všechny aktivity sbíráme body, za které si můžeme vybrat odměny (stolní hry, pastelky, knihy, vstupenky…). Na závěr každého školního roku jsou vyhodnoceny třídy i jednotlivci, kteří nasbírali největší množství baterií a za svoji celoroční aktivitu získávají pěkné odměny.

chlapec dívka
svet_skola sazka