Anotace

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Naše škola je do tohoto programu zapojena již od jeho vzniku. Žáci soutěží ve sběru vybitých baterií, které nosí do školy a jejich počty jsou průběžně zapisovány do přehledů v každé třídě. Zároveň sbíráme drobné nefunkční elektrospotřebiče. Nedílnou součástí soutěže Recyklohraní je i plnění zadaných úkolů, které jsou vyhlašovány v průběhu školního roku. Za všechny aktivity sbíráme body, za které si můžeme vybrat odměny (stolní hry, pastelky, knihy, vstupenky…). Na závěr každého školního roku jsou vyhodnoceny třídy i jednotlivci, kteří nasbírali největší množství baterií a za svoji celoroční aktivitu získávají pěkné odměny.

chlapec dívka
svet_skola sazka