Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Soutěž s panem Popelou

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.
Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
Více informací najdete zde.
Ve školním roce 2014/2015 naše škola odevzdala celkem 20 910 kilogramů papíru a umístila se na 10. místě v regionu Jihomoravský kraj.

chlapec dívka
svet_skola sazka