Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Globální výchova

Globální výchova je předmět, který by měl zohledňovat globální pohled v souvislostech a vztazích na svět ve 21. století. Předmět globální výchova je vyučován jako volitelný předmět v 8. ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně. Mezi jeho hlavní cíle patří vybudování komplexního pohledu žáků na svět, schopnost aktivně se podílet na vytváření hodnot a vztahů i schopnost nést důsledky za své činy. Globální výchova vychází z praktických životních zkušeností.

chlapec dívka
svet_skola sazka