Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Aktuality

Důležité upozornění pro rodiče

V pátek dne 25. 9. 2020 nebude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno.


Nové mimořádné opatření - roušky

Od 18. 9. 2020 je povinné pro všechny žáky i učitele nosit roušky nejen ve společných částech školy, ale i ve třídách při vyučování. Výjimku mají žáci a pedagogové na 1. stupni ZŠ a výukové aktivity, při nichž nelze ochranné prostředky nosit (tělocvik, zpěv apod.).

Důležité upozornění - roušky

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste své děti vybavili na každý den dvěma rouškami, neboť při pohybu ve společných částech školy je jejich nošení povinné. Škola nedisponuje takovou zásobou jednorázových roušek, aby je mohla každý den žákům zdarma poskytovat. Děkujeme za pochopení.

Roušky

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je možné, že od 10. 9. 2020 bude opět zavedena povinnost ve společných prostorách škol nosit roušky. Žádáme tedy rodiče, aby dětem dali roušky do školy už zítra. Děkujeme.

INFORMACE Z JÍDELNY

Vážení strávníci, rodiče, zaměstnanci, vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví Vás informuji, že od 1. 9. 2020 bude školní jídelna vařit pouze OBĚD č. 1. Oběd č. 2 je do odvolání zrušen. Svačiny budou probíhat ve třídách a budou prozatím bez nápojů.
Výdej obědů pro žáky 1. den nemoci
Z hygienických důvodů je výdej neodhlášeného oběda možno vyzvednout pouze první den neplánované absence ve škole v době od 11,30 ...číst celou aktualitu

Zkrácení výuky 8. a 9. ročníku

V úterý dne 8. 9. 2020 bude žákům 8. a 9. ročníku končit výuka ve 12:35 hod. Odpolední hodiny odpadají z důvodu školení učitelů. Děkujeme za pochopení.

Organizace týdne od 2. do 4. 9. 2020

Ve středu 2. 9. 2020 budou mít všichni žáci třídnické hodiny. Ve čtvrtek 3. 9. a v pátek 4. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu. Celý tento týden však bude výuka zkrácena, 1. stupeň do 11:40 hod, 2. stupeň do 12:35 hod. Školní jídelna bude v provozu od 2. 9. 2020.

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení letošního školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020 v době od 8:00 do 8:45 hod. Žáci 1. ročníku se spolu s rodiči shromáždí u vchodu, který je nejblíže obchodu u Drabálků. Zde si je vyzvedne paní učitelka. Žáci 2. – 5. ročníku využijí pro vstup do budovy vchod u autobusové zastávky, žáci 6. – 9. ročníku přijdou hlavním vchodem od tělocvičny. Dne 1. 9. 2020 nejsou obědy a není v provozu školní družina. Těšíme se na Vás, milí žáci!

Zařazení žáků ze spádových škol

Od 1. září 2020 přivítáme v naší škole nové žáky do 6. ročníku. Žáci ze Žatčan budou zařazeni do třídy 5. A, žáci z Telnice do 5. B. Těšíme se na Vás.

Upozornění - družina

Dne 30. 6. 2020 končí výuka všech žáků po 1. vyučovací hodině (8:45 hod). Odpolední skupinky nebudou.

Ukončení školního roku 2019/2020

Ukončení školního roku 2019/2020 - 30. 6. 2020 (úterý) od 8:00 do 8:45 hod v budově ZŠ - platí pro všechny žáky. (Žáci musí mít prohlášení o bezinfekčnosti, pokud jej dosud neodevzdali.) Další informace a formulář prohlášení zašle třídní učitel/ka přes systém Komens v Bakalářích.

Zápisový lístek na SŠ

Vážení rodiče, po obdržení rozhodnutí o přijetí na SŠ (16. 6. a 17. 6. 2020) nezapomeňte do 5 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ. Vzor vyplněného zápisového lístku najdete v příloze. V současné době nelze podávat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka na SŠ, ale je možné podat prostřednictvím formuláře (na webech středních škol) žádost o vydání nového rozhodnutí.<br /> Pokud žák nebyl přijat ani na jednu S...číst celou aktualitu

Ukončení školního roku 2019/2020

Ukončení letošního školního roku proběhne v úterý 30. 6. 2020. Podrobnější informace o organizaci předávání vysvědčení Vám sdělíme po upřesnění MŠMT ČR. Sledujte prosím webové stránky školy a informace od třídních učitelů.

Výběrové řízení - Učitel/ka II. stupně

Základní škola Újezd u Brna, příspěvková organizace, Školní 284, Újezd u Brna, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa UČITEL/KA II. stupně.  
Více: INFO

Výběrové řízení - Psycholog

Základní škola Újezd u Brna, příspěvková organizace, Školní 284, Újezd u Brna, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa PSYCHOLOGA.  
Více: INFO

8. květen

8. května 2020 uplyne již 75 let od konce druhé světové války v Evropě. K této příležitosti bylo odborníky vytvořeno mnoho materiálů, které se dají použít do výuky, ale také k osvěžení znalostí. Pokud vás toto téma zajímá, doporučuji například projekt Paměť národa (https://1945.pametnaroda.cz/). Výročí se ve svém vysílání věnuje také Česká televize (https://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/vyroci/75-let-od-konce-2-svetove-valky/).  
Více: Paměti národa

Přijímací zkouška na SŠ

Termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na střední školy pro tento školní rok je stanoven na 8. červen pro čtyřleté obory a 9. červen pro víceletá gymnázia. Obsah a forma JPZ se nemění (jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky), beze změny zůstávají i kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.
Další informace na www.cermat.cz, také na stránkách MŠMT.
 
Více: Cernat

Zpráva pro rodiče

V současné chvíli pracují třídní učitelé na rozeslání podrobných informací o organizaci průběhu výuky žáků v následujícím období. Očekávejte informace v e-mailu nebo v systému Komens v Bakalářích.

Zápis do 1. ročníku - rozhodnutí

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k PŠD. S ohledem na ochranu osobních údajů jsou zveřejněna pouze registrační čísla (jsou součástí žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku).  
Více: Seznam dětí

Přijímací řízení - obory s výučním listem

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

možná jste zaznamenali, že na webech SŠ, popř. jejich vývěskách jsou již zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 do oborů s výučním listem (zde není povinná jednotná přijímací zkouška). Pokud jste ještě neučinili, prosím zkontrolujte, zda bylo vaše dítě přijato. Pokud nemůžete dohledat číslo, kód, pod kterým je vaše dítě na SŠ registrováno, neváhejte a kontaktujte jejich ...číst celou aktualitu

Problém v Bakalářích

Upozorňujeme všechny žáky, rodiče i učitele, že v současné době nastal problém se složkou Dokumenty v Bakalářích, s níž nelze pracovat. Situaci se snažíme vyřešit. Prosíme o trpělivost a ze strany učitelů o odklad úkolů, které vyžadují práci s touto sekcí. Sledujte prosím další informace. Děkujeme.


Problém s Bakaláři

Bakaláři jsou opět plně funkční. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

INFORMACE PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

INFORMACE PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
• Jednotná přijímací zkouška (JPZ) ke vzdělávání ve SŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.
 
Více: INFO

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat elektronickou formou v době od 3. 4. 2020 8:00 hod do 10. 4. 2020 17:00 hod.

Potvrzování žádostí o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné se budou v tomto týdnu potvrzovat v pondělí 30. 3., ve středu 1. 4. a v pátek 3. 4. 2020 vždy od 8:00 do 12:00 hod. V jiném termínu po telefonické domluvě na tel. 544 224 224.

Rady pro práci s Bakaláři


• Nebojte se svěřit dětem (na 2. stupni určitě)přístupové údaje do Bakalářů, nemohou nic vymazat, změnit apod. Podpoříte tím jejich samostatnost.
• Pokud otevřete sekci Domácí úkoly v Bakalářích, nejdříve si uspořádejte pořadí, v jakém chcete úkoly prohlížet. Na pravé straně nahoře je automaticky nastaveno – AKTIVNÍ. Pokud si nejste jisti, zda jste některé úkoly nevynechali, překlikněte si na VŠECHNY. Aktivní jsou pouze ty úkoly, ...číst celou aktualitu

Zadávání domácí práce pro žáky

V posledních dnech obdrželi někteří třídní učitelé e-maily od rodičů, kde nás žádáte, abychom sjednotili zadávání domácích úkolů kvůli přehlednosti. Bohužel každý z Vás požaduje jiný přístup (někdo by chtěl, abychom zadali všechny úkoly na celý týden současně, jiný zase, aby se úkoly zadávaly den dopředu). Z uvedeného je zřejmé, že ani pro nás tato situace není jednoduchá. Všem učitelům jsme v pondělí předali následující pokyny:
číst celou aktualitu

Přijímací zkoušky - informace

Vážení rodiče,
dle posledních informací MŠMT proběhnou přijímací zkoušky na SŠ nejdříve 14 dní po otevření škol. Budou probíhat dle stanovených kritérií (stejná obtížnost testu zadaná společností Cermat), ale s jedinou změnou. A to, že žáci budou psát didaktický test z ČJ a M v jednom termínu (v jednom dni). Nemají tedy možnosti dvě. Budou to muset zvládnout napoprvé. Tento návrh ještě musí schválit Parlament ČR.
Veškeré dostupn...číst celou aktualitu

Komunikační systém KOMENS

Vážení rodiče,milí žáci, stále se snažíme zjednodušit v této době komunikaci mezi školou a Vámi. Z tohoto důvodu jsme zprovoznili komunikační systém Komens. Přes něj můžete komunikovat s vyučujícími i přikládat přílohy (dokumenty apod.) Stejným způsobem můžete obdržet zprávy od vyučujících. Sledujte proto prosím záložky Komens - Přijaté zprávy nebo Nástěnka.

Odkazy na interaktivní učebnice

Níže uvádíme odkazy na volně dostupné interaktivní učebnice nakladatelství Fraus a Nová škola, které mohou žáci využít k individuální výuce.
http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

chlapec dívka
svet_skola sazka