Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Aktuality

Dodatek č. 5 ke školnímu řádu

Vážení rodiče,
informujeme Vás o vzniku Dodatku č. 5 ke školnímu řádu, který se týká úpravy vzdělávání v době distanční výuky. Zvláštní pozornost věnujte prosím oddílu Pravidla pro hodnocení žáků v době distanční výuky. Tento materiál jsme Vám také odeslali jako zprávu v Komensu.  
Více: SR Dodatek 5.pdf

Obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník

Vážení rodiče, od středy 18. 11. 2020 bude (pokud nedojde ke změně epidemiologické situace) obnovena prezenční výuka žáků 1. A, 2. A a 2. B. Rozvrh, v němž mohou nastat změny, a veškeré upřesňující informace Vám budou zaslány prostřednictvím zprávy v Bakalářích v pondělí 16. 11. 2020. Vzhledem k nařízeným opatřením nebude v provozu ranní družina. V odpolední družině budou děti rozděleny po třídách do tří oddělení. Provoz všech oddělení bude ...číst celou aktualitu

Výsledky voleb do školské rady

Z řad rodičů byli do školské rady zvoleni:
Mgr. Tomáš Kaválek
Mgr. Božena Flajšingerová
Radka Petříčková

Náhradníci:
Mgr. Jana Oberreiterová
Mgr. Vladimíra Zapletalová
Mgr. Bohdan Hladký

Nové složení školské rady od 6. 11. 2020:

Za zřizovatele:
Ing. Marie Kozáková
Ing. Jana Jarošová
Jana Nykodýmová, MSc.

Za zákonné zástupce:
Mgr. To...číst celou aktualitu

Přijímací řízení pro šk. rok 2020- 2021

Všem zákonným zástupcům žáků 9. ročníku byly zaslány základní informace týkající se přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2020 - 2021. Pokud vaše dítě není žákem 9. třídy, ale chcete, aby se přijímacího řízení zúčastnilo, kontaktujte mne prosím e- mailem. L. Pohludková, VP

Školní jídelna - zahájení provozu

Od 2. 11. 2020 je školní jídelna opět v provozu. V případě zájmu je možno odebírat obědy do vlastních jídlonosičů. Na vrátnici u hlavního vchodu do budovy ZŠ bude služba, která převezme jídlonosič, připraví oběd k výdeji a opět předá strávníkovi. Vstup do budovy není strávníkům umožněn. Vzhledem k tomu, že jsou obědy a svačiny všem strávníkům odhlášené, je nutno, v případě zájmu, si je opět přihlásit. Přihlášené a nevyzvednuté obědy ...číst celou aktualitu

Výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, přinášíme Vám nové informace o organizaci výuky v následujícím období. Jak jste jistě zaznamenali v médiích, i nadále pokračujeme v distanční výuce. Vzhledem k tomu, že nevíme přesně, jak dlouho bude toto období trvat, museli jsme přistoupit k úpravě rozvrhu. Na rozvržení on-line hodin (videokonferencí) se nic nemění, žáci se i nadále budou řídit rozvrhem, který mají k dispozici. Dochází pouze k úpravě hodin asynchronních, a to z toh...číst celou aktualitu

Volby do školské rady

Vážení rodiče, ZŠ Újezd u Brna vyhlásila volby zákonných zástupců do školské rady. Kandidáti byli zveřejněni na webových stránkách školy. Volby proběhnou ve dnech 1. a 2. 11. 2020 on-line formou v systému Bakaláři. Prosím, abyste věnovali pozornost následujícímu postupu:
Přihlaste se do Bakalářů přes rodičovský účet (v pravém horním rohu uvidíte jméno dítěte a slovo rodič). Po přihlášení si rozklikněte záložku Ankety – Vyplňování an...číst celou aktualitu

Informace od MŠMT

Vážení rodiče, předáváme informace MŠMT:
Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
číst celou aktualitu

Informace od paní psycholožky

Milí rodiče a žáci,
chci vás informovat, že poskytuji online psychologické poradenství formou videokonference. Online setkání je potřeba si předem domluvit, máte možnost se se mnou online setkat i mimo mé konzultační hodiny, vše záleží na individuální domluvě.

Mgr. Jiřina Kalová
školní psycholožka ZŠ Újezd u Brna


Zveřejnění kandidátů do ŠR - rodiče

Kandidátní listina zákonných zástupců pro volby do školské rady ZŠ Újezd u Brna,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, které se uskuteční online formou ve dnech 1. a 2. 11. 2020.

• IV. B Mgr. Božena Flajšingerová, Újezd u Brna 664 53
• IV. B Mgr. Bohdan Hladký, Újezd u Brna 664 53
• IV. B Mgr. Tomáš Kaválek, Újezd u Brna 664 53
• VI. A Marcela Lauterbachová, Žatčany 664 53
• VI. A Phuong Thao Nguyen...číst celou aktualitu

Zpráva pro rodiče - OČR

Vážení rodiče, předáváme informaci, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení ohledně potvrzování OČR:
Vážení klienti,
s ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v tomto týd...číst celou aktualitu

Informace - stravování

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že naše školní kuchyně zůstává i nadále uzavřena z důvodu karantény, obědy se pravděpodobně až do podzimních prázdnin (tj. 26. 10. – 30. 10. 2020) vařit nebudou. Pokud jste nestihli v některých dnech obědy odhlásit, budou Vám odhlášeny automaticky. O případných změnách budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.

Rozvrh distanční výuky pro 2.st.

Níže naleznete rozvrhy pravidelně probíhajících videokonferencí naplánovaných na příští dva týdny pro 2.st. Sledujte prosím tyto informace, neboť může dojít k dalším úpravám. Děkujeme. 
Více: Rozvrhy DV 2.st.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 1.st.

Níže naleznete rozvrhy pravidelně probíhajících videokonferencí naplánovaných na příští dva týdny pro 1.st. Sledujte prosím tyto informace, neboť může dojít k dalším úpravám. Děkujeme. 
Více: Rozvrhy DV 1.st.pdf

Informace pro rodiče

Od 14. 10. 2020 přechází naše škola na distanční výuku. Vyzvedávat výukové materiály na vrátnici školy je možné denně v době od 7:00 do 13:00 hod po dohodě s třídními učiteli. V této době je na vrátnici služba.
Potvrzování OČD bude probíhat od pondělí 19. 10. 2020.

Upozornění - náhradní stravování pro žáky

Vážení rodiče, strávníci a zaměstnanci školy,
vzhledem k současné závažné epidemiologické situaci, která nastala ve školní kuchyni, zajistilo vedení školy s největší pravděpodobností od středy 14. 10. 2020 náhradní řešení ve formě dovážené stravy ze Střední školy elektrotechnické ze Sokolnic, a to bez možnosti výběru. Svačinky budou do odvolání zrušeny.
V případě, že nemáte zájem stravu odebírat, odhlaste své děti den předem ...číst celou aktualitu

Rozvrh distanční výuky pro 7. a 8. ročník

Níže naleznete rozvrhy pravidelně probíhajících videokonferencí naplánovaných na příští týden pro 7. a 8. ročník. Sledujte prosím tyto informace, neboť během příštího týdne může dojít k dalším úpravám. Děkujeme.

Důležité upozornění pro rodiče

Vzhledem k tomu, že se ve školní kuchyni objevilo podezření na onemocnění koronavirem, může v případě potvrzení nákazy v pondělí dojít k okamžitému uzavření provozu školní jídelny. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste pro jistotu vybavili své děti větší svačinou. V případě, že se podezření nepotvrdí, obědy budou vydávány normálně. Výsledky by měly být známy v sobotu, takže pro podrobnější informace sledujte prosím o víkendu zprávy v systém...číst celou aktualitu

Střídavá výuka od příštího týdne

Vážení rodiče, vzhledem k novým nařízením vlády se na naší škole od pondělí 12. 10. 2020 zavádí střídavá výuka.
V týdnu od 12. do 16. října 2020 budou do školy docházet žáci 6. A, 6. B, 9. A, 9. B. Tito žáci se učí podle běžného rozvrhu. Pro žáky 7. a 8. ročníku se zavádí distanční výuka (vzdělávání doma) podle speciálního rozvrhu, který obdrží ve škole a bude k dispozici na webových stránkách školy, popř. v aplikaci Bakaláři. <...číst celou aktualitu

Výsledky voleb pedagogů do ŠR

Z řad pedagogů byli zvoleni do školské rady: 1. místo Mgr. Martin Životský 2. místo Mgr. Markéta Muselíková 3. místo Mgr. Iva Nedomová Svůj mandát začnou zvolení kandidáti vykonávat od 6. 11. 2020.

Přehled kroužků ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, v prvním pololetí letošního školního roku bude nabídka kroužků pro žáky omezena. Dle krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 se hromadné akce ve vnitřních prostorách budov (včetně kroužků) mohou konat pouze pro maximálně deset osob. Dále nám bylo ministerstvem doporučeno, aby se v rámci kroužků nemísili žáci z různých tříd, aby skupiny byly tvořeny žáky jedné třídy, popřípadě žáky z jednoho ročníku. Usnesení vlády má pla...číst celou aktualitu

Zveřejnění kandidátů do ŠR - pedagogové

Kandidáty jsou: Mgr. Muselíková Markéta, Újezd u Brna; Mgr. Navrátilová Lucie, Brno; Mgr. Nedomová Iva, Újezd u Brna; Mgr. Pešáková Hana, Brno; Mgr. Životský Martin, Újezd u Brna. Pedagogové zvolí z navrhovaných kandidátů tři členy školské rady. Jejich jména budou zveřejněna 8. 10. 2020.

Nařízení ředitele školy k distanční výuce.

Na základě novely školského zákona ze dne 25. 8. 2020 a metodického pokynu MŠMT ze dne 18. 8. 2020 stanovuje škola následující pravidla distančního vzdělávání. 
Více: Nařízení DV.pdf

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní škola Újezd u Brna vyhlašuje volby do školské rady, které se uskuteční z důvodu zhoršené epidemiologické situace v ČR online formou vyplněním ankety v informačním systému Bakaláři. Hlasování proběhne 1. - 2. 11. 2020. Pokyny k vyplnění hlasovacího lístku budou součástí ankety. Kandidáty, kteří dosud nejsou nahlášeni, je možné navrhovat vedení školy písemně, nebo elektronicky nejpozději do 18. 10. 2020. Kandidátní listina bude zveřejněna na...číst celou aktualitu

Důležité upozornění pro rodiče

V pátek dne 25. 9. 2020 nebude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno.


Nové mimořádné opatření - roušky

Od 18. 9. 2020 je povinné pro všechny žáky i učitele nosit roušky nejen ve společných částech školy, ale i ve třídách při vyučování. Výjimku mají žáci a pedagogové na 1. stupni ZŠ a výukové aktivity, při nichž nelze ochranné prostředky nosit (tělocvik, zpěv apod.).

Důležité upozornění - roušky

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste své děti vybavili na každý den dvěma rouškami, neboť při pohybu ve společných částech školy je jejich nošení povinné. Škola nedisponuje takovou zásobou jednorázových roušek, aby je mohla každý den žákům zdarma poskytovat. Děkujeme za pochopení.

Roušky

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je možné, že od 10. 9. 2020 bude opět zavedena povinnost ve společných prostorách škol nosit roušky. Žádáme tedy rodiče, aby dětem dali roušky do školy už zítra. Děkujeme.

INFORMACE Z JÍDELNY

Vážení strávníci, rodiče, zaměstnanci, vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví Vás informuji, že od 1. 9. 2020 bude školní jídelna vařit pouze OBĚD č. 1. Oběd č. 2 je do odvolání zrušen. Svačiny budou probíhat ve třídách a budou prozatím bez nápojů.
Výdej obědů pro žáky 1. den nemoci
Z hygienických důvodů je výdej neodhlášeného oběda možno vyzvednout pouze první den neplánované absence ve škole v době od 11,30 ...číst celou aktualitu

Zkrácení výuky 8. a 9. ročníku

V úterý dne 8. 9. 2020 bude žákům 8. a 9. ročníku končit výuka ve 12:35 hod. Odpolední hodiny odpadají z důvodu školení učitelů. Děkujeme za pochopení.

chlapec dívka
svet_skola sazka