Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Aktuality

Problém s Bakaláři

Bakaláři jsou opět plně funkční. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

INFORMACE PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

INFORMACE PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
• Jednotná přijímací zkouška (JPZ) ke vzdělávání ve SŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.
 
Více: INFO

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat elektronickou formou v době od 3. 4. 2020 8:00 hod do 10. 4. 2020 17:00 hod.

Potvrzování žádostí o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné se budou v tomto týdnu potvrzovat v pondělí 30. 3., ve středu 1. 4. a v pátek 3. 4. 2020 vždy od 8:00 do 12:00 hod. V jiném termínu po telefonické domluvě na tel. 544 224 224.

Rady pro práci s Bakaláři


• Nebojte se svěřit dětem (na 2. stupni určitě)přístupové údaje do Bakalářů, nemohou nic vymazat, změnit apod. Podpoříte tím jejich samostatnost.
• Pokud otevřete sekci Domácí úkoly v Bakalářích, nejdříve si uspořádejte pořadí, v jakém chcete úkoly prohlížet. Na pravé straně nahoře je automaticky nastaveno – AKTIVNÍ. Pokud si nejste jisti, zda jste některé úkoly nevynechali, překlikněte si na VŠECHNY. Aktivní jsou pouze ty úkoly, ...číst celou aktualitu

Zadávání domácí práce pro žáky

V posledních dnech obdrželi někteří třídní učitelé e-maily od rodičů, kde nás žádáte, abychom sjednotili zadávání domácích úkolů kvůli přehlednosti. Bohužel každý z Vás požaduje jiný přístup (někdo by chtěl, abychom zadali všechny úkoly na celý týden současně, jiný zase, aby se úkoly zadávaly den dopředu). Z uvedeného je zřejmé, že ani pro nás tato situace není jednoduchá. Všem učitelům jsme v pondělí předali následující pokyny:
číst celou aktualitu

Přijímací zkoušky - informace

Vážení rodiče,
dle posledních informací MŠMT proběhnou přijímací zkoušky na SŠ nejdříve 14 dní po otevření škol. Budou probíhat dle stanovených kritérií (stejná obtížnost testu zadaná společností Cermat), ale s jedinou změnou. A to, že žáci budou psát didaktický test z ČJ a M v jednom termínu (v jednom dni). Nemají tedy možnosti dvě. Budou to muset zvládnout napoprvé. Tento návrh ještě musí schválit Parlament ČR.
Veškeré dostupn...číst celou aktualitu

Komunikační systém KOMENS

Vážení rodiče,milí žáci, stále se snažíme zjednodušit v této době komunikaci mezi školou a Vámi. Z tohoto důvodu jsme zprovoznili komunikační systém Komens. Přes něj můžete komunikovat s vyučujícími i přikládat přílohy (dokumenty apod.) Stejným způsobem můžete obdržet zprávy od vyučujících. Sledujte proto prosím záložky Komens - Přijaté zprávy nebo Nástěnka.

Odkazy na interaktivní učebnice

Níže uvádíme odkazy na volně dostupné interaktivní učebnice nakladatelství Fraus a Nová škola, které mohou žáci využít k individuální výuce.
http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Kaprálův mlýn 9.A - den třetí

Hned ráno jsme začali s prezentacemi našich ekodomů. Žáci sami mezi sebou vybrali nejlepší projekt. Před obědem jsme se krátce seznámili s historií Kaprálova mlýnu. A nyní už se vracíme domů. 
Více: foto

Informace pro rodiče - ošetřovné

Dnes 11. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod a v pátek 13. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod bude zákonným zástupcům v ředitelně školy potvrzována „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Formulář je možné si stáhnout: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Kaprálův mlýn 9.A den druhý

Kaprálův mlýn den druhý: Hlavním úkolem dnešního dne bylo vytvořit návrh ekologicky úsporného domu. Nejprve jsme prošli školeními zaměřenými na druhy stavebních materiálů, technologie a plánování zahrady. Abychom se trošku odreagovali a ulevili hlavě , rozdělili jsme se po obědě na dvě skupiny- první z nich šla prozkoumávat jeskyni Netopýrku, druhá vyrazila slaňovat nedalekou místní skálu. Skoro všichni se vyhecovali a překonali svůj strach. Navečer jsm...číst celou aktualitu

Upozornění pro rodiče žáků 9. A

Třída 9. A dokončí svůj pobytový program na Kaprálově mlýně v Brně podle původního plánu. Návrat zítra okolo 14:45 hod ke škole.

Domácí příprava žáků

Žádáme žáky školy a jejich zákonné zástupce, aby vzhledem k nastalé situaci sledovali bakaláře, kde budou od zítřka zveřejňovány úkoly z jednotlivých předmětů pro domácí přípravu žáků. /Bakaláři - Výuka - Domácí úkoly/.

Mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se ode dne 11. 3. 2020 uzavírají základní školy v ČR (týká se i školní družiny). Sledujte prosím aktuální zpravodajství a informace na stránkách ZŠ (zs.ujezdubrna.info). Obnovení výuky bude oznámeno na stránkách školy a v hlášení místního rozhlasu. Obědy a svačinky budou automaticky odhlášeny. Děkujeme za pochopení.

Kaprálův mlýn 9.A

Dorazili jsme v pořádku na Kaprálův mlýn, kde nás čeká až do večerních hodin dost nabitý program. Zatím jsme si stačili prohlédnout budovu mlýna s jeho technologickými vymoženostmi, ale ze všeho nejvíc se těšíme na experimenty - ohřejeme učitelkám vodu na kávu urputným šlapáním na kole, někdo se už teď půjde vysprchovat. Ne protože by smrděl, ale abycho mohli zjistit, kolik vody a tepla spotřeboval. Na zbytek aktivit se můžete podívat do denního rozpisu,...číst celou aktualitu

Zápis k povinné školní docházce

Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace pořádá
zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, který se koná v budově základní školy dne 3. 4. 2020 od 13.00 hod do 18.00 hod.
(K zápisu se mohou dostavit i děti, které dovrší 6 let až během školního roku 2020/2021.)
Přineste prosím následující doklady:
- rodný list dítěte
- průkazku zdravotní pojišťovny
- žádost o p...číst celou aktualitu

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

Vzhledem ke skutečnosti, že byl zaznamenán výskyt koronaviru v ČR, apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, nebo se v rámci své profese v těchto oblastech pohybují, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu.
Při příznacích jakékoli nemoci neposílejte dítě do školy, což by mělo platit v průběhu celého roku. Opětov...číst celou aktualitu

Kaprálův mlýn 9.B

Dorazili jsme v pořádku. Po úspěšném boji s povlékáním postelí proběhla prohlídka Kaprálova mlýna. Každý den se ve fotogalerii objeví nové fotky. Všechny zdravíme.  
Více: Foto

Důležité upozornění

Ve čtvrtek dne 6. 2. 2020 bude v době od 9:00 do 15:00 z technických důvodů zcela uzavřen školní dvůr. Děkujeme za pochopení.

Příprava na přijímací zkoušky

Žáci 9. ročníku mohou stále využívat konzultační hodiny k přijímacímu řízení na SŠ. Příprava na matematiku probíhá vždy ve středu od 14:00 a český jazyk v pátek od 14:00.

Oprava tělocvičny

Vážení rodiče, v době od 15. 1. do 29. 2. 2020 bude probíhat oprava podlahy v tělocvičně základní školy. Výuka TV bude realizována na kluzišti ZŠ, v případě nevyhovujícího počasí formou náhradního programu souvisejícího s výukou tělesné výchovy (např. turistika, pravidla her apod.). Všichni žáci byli poučeni o zákazu vstupu do tělocvičny a byli upozorněni na možnost zvýšeného dopravního provozu kolem tělocvičny a budovy školy v době probíhajíc...číst celou aktualitu

Florbalový kroužek

V pátek dne 20. 12. 2019 odpadají z provozních důvodů florbalové kroužky. Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení - Psycholog

Základní škola Újezd u Brna, příspěvková organizace, Školní 284, Újezd u Brna, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa PSYCHOLOGA.  
Více: Více zde.

Olympiáda v ČJ

Výsledky školního kola:
1. místo Barbora Halíčková /8. B/
2. místo Adam Tálský /9. A/
3. místo Eliška Kalvodová /9. B/

Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme.

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro všechny nespokojené rodiče, především ty, kteří okomentovali nedostatečnou přípravu vánočních dílen: Vánoční dílničky se konají pravidelně jedno prosincové dopoledne. Termín těchto dílen byl Vašim dětem znám. Stejně tak jako seznam pomůcek, které si mají na dílničku přinést. Upozorňuji, že tento seznam znali žáci 1. stupně již na konci listopadu. 2. 12. byl seznam pomůcek zveřejněn pro žáky 2. stupně. Měli tedy dostatečně dl...číst celou aktualitu

Poděkování

Všem rodičům a přátelům školy děkujeme za hojnou účast na vánočním jarmarku, za nákup výrobků, kterým přispěli do Nadačního fondu. Dále, pod vedením našich skvělých „hudebních kolegů“, děkujeme pěveckému sboru a dětem doprovázejícím je na hudební nástroje za vytvoření krásné vánoční atmosféry. Děkujeme všem kolegům za jejich trpělivou práci s dětmi, za jejich čas a nasazení nejen při výrobě vánočních předmětů. V neposlední řad...číst celou aktualitu

Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme všechny strávníky, že v úterý dne 10. 12. 2019 bude z technických důvodů omezen provoz školní jídelny - vůbec nebudou svačinky a oběd bude pouze č. 1 (pečené kuřecí stehno, brambory, ledový salát). Děkujeme za pochopení.

Retro poznávačka

V pátek 15. 11. naše škola uspořádala výstavu ke třicátému výročí Sametové revoluce. Součástí této akce byla i poznávací soutěž - pro žáky bylo připraveno 5 předmětů tehdejší doby, které měli identifikovat. Vítězkou se stala Magdaléna Treterová (8. A), na druhém až třetím místě shodně skončili Dominik Absolon a Adam Tálský (oba 9. A). Soutěžní předměty najdete i v naší fotogalerii.  
Více: fotogalerie

Projekt Krokus

Naše škola se zapojila do projektu Krokus, který pořádá Židovské muzeum v Praze. Cílem celé akce je připomenout si více než milion mrtvých židovských dětí, které se staly obětí nacistických zvěrstev. Obdrželi jsme sazenice krokusů a zasadili je do záhonku na školní zahradě. Pokud vše dobře dopadne, měly by na přelomu ledna/února vykvést. Krokusy jsou vybrány záměrně pro svou žlutou barvu - stejnou barvu měla i hvězda, kterou byli Židé označeni.

chlapec dívka
svet_skola sazka