Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Aktuality

Zařazení žáků ze spádových škol

Od 1. září 2020 přivítáme v naší škole nové žáky do 6. ročníku. Žáci ze Žatčan budou zařazeni do třídy 5. A, žáci z Telnice do 5. B. Těšíme se na Vás.

Vysvědčení - náhradní termíny k vyzvednutí

Pokud si žák (popř. jeho zákonný zástupce) nemůže vyzvednout vysvědčení v řádném termínu (tj. 30. 6. 2020 v 8:00 – 8:45 hod), bude možné si pro něj přijít do kanceláře školy:
• 1. - 3. 7. 2020 (8:00 - 11:00 hod)
• od 25. 8. 2020 (8:00 - 11:00 hod).

Upozornění - družina

Dne 30. 6. 2020 končí výuka všech žáků po 1. vyučovací hodině (8:45 hod). Odpolední skupinky nebudou.

Ukončení školního roku 2019/2020

Ukončení školního roku 2019/2020 - 30. 6. 2020 (úterý) od 8:00 do 8:45 hod v budově ZŠ - platí pro všechny žáky. (Žáci musí mít prohlášení o bezinfekčnosti, pokud jej dosud neodevzdali.) Další informace a formulář prohlášení zašle třídní učitel/ka přes systém Komens v Bakalářích.

Zápisový lístek na SŠ

Vážení rodiče, po obdržení rozhodnutí o přijetí na SŠ (16. 6. a 17. 6. 2020) nezapomeňte do 5 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ. Vzor vyplněného zápisového lístku najdete v příloze. V současné době nelze podávat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka na SŠ, ale je možné podat prostřednictvím formuláře (na webech středních škol) žádost o vydání nového rozhodnutí.<br /> Pokud žák nebyl přijat ani na jednu S...číst celou aktualitu

Ukončení školního roku 2019/2020

Ukončení letošního školního roku proběhne v úterý 30. 6. 2020. Podrobnější informace o organizaci předávání vysvědčení Vám sdělíme po upřesnění MŠMT ČR. Sledujte prosím webové stránky školy a informace od třídních učitelů.

Výběrové řízení - Učitel/ka II. stupně

Základní škola Újezd u Brna, příspěvková organizace, Školní 284, Újezd u Brna, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa UČITEL/KA II. stupně.  
Více: INFO

Výběrové řízení - Psycholog

Základní škola Újezd u Brna, příspěvková organizace, Školní 284, Újezd u Brna, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa PSYCHOLOGA.  
Více: INFO

8. květen

8. května 2020 uplyne již 75 let od konce druhé světové války v Evropě. K této příležitosti bylo odborníky vytvořeno mnoho materiálů, které se dají použít do výuky, ale také k osvěžení znalostí. Pokud vás toto téma zajímá, doporučuji například projekt Paměť národa (https://1945.pametnaroda.cz/). Výročí se ve svém vysílání věnuje také Česká televize (https://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/vyroci/75-let-od-konce-2-svetove-valky/).  
Více: Paměti národa

Přijímací zkouška na SŠ

Termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na střední školy pro tento školní rok je stanoven na 8. červen pro čtyřleté obory a 9. červen pro víceletá gymnázia. Obsah a forma JPZ se nemění (jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky), beze změny zůstávají i kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.
Další informace na www.cermat.cz, také na stránkách MŠMT.
 
Více: Cernat

Zpráva pro rodiče

V současné chvíli pracují třídní učitelé na rozeslání podrobných informací o organizaci průběhu výuky žáků v následujícím období. Očekávejte informace v e-mailu nebo v systému Komens v Bakalářích.

Zápis do 1. ročníku - rozhodnutí

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k PŠD. S ohledem na ochranu osobních údajů jsou zveřejněna pouze registrační čísla (jsou součástí žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku).  
Více: Seznam dětí

Přijímací řízení - obory s výučním listem

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

možná jste zaznamenali, že na webech SŠ, popř. jejich vývěskách jsou již zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020 do oborů s výučním listem (zde není povinná jednotná přijímací zkouška). Pokud jste ještě neučinili, prosím zkontrolujte, zda bylo vaše dítě přijato. Pokud nemůžete dohledat číslo, kód, pod kterým je vaše dítě na SŠ registrováno, neváhejte a kontaktujte jejich ...číst celou aktualitu

Problém v Bakalářích

Upozorňujeme všechny žáky, rodiče i učitele, že v současné době nastal problém se složkou Dokumenty v Bakalářích, s níž nelze pracovat. Situaci se snažíme vyřešit. Prosíme o trpělivost a ze strany učitelů o odklad úkolů, které vyžadují práci s touto sekcí. Sledujte prosím další informace. Děkujeme.


Problém s Bakaláři

Bakaláři jsou opět plně funkční. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

INFORMACE PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

INFORMACE PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
• Jednotná přijímací zkouška (JPZ) ke vzdělávání ve SŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.
 
Více: INFO

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat elektronickou formou v době od 3. 4. 2020 8:00 hod do 10. 4. 2020 17:00 hod.

Potvrzování žádostí o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné se budou v tomto týdnu potvrzovat v pondělí 30. 3., ve středu 1. 4. a v pátek 3. 4. 2020 vždy od 8:00 do 12:00 hod. V jiném termínu po telefonické domluvě na tel. 544 224 224.

Rady pro práci s Bakaláři


• Nebojte se svěřit dětem (na 2. stupni určitě)přístupové údaje do Bakalářů, nemohou nic vymazat, změnit apod. Podpoříte tím jejich samostatnost.
• Pokud otevřete sekci Domácí úkoly v Bakalářích, nejdříve si uspořádejte pořadí, v jakém chcete úkoly prohlížet. Na pravé straně nahoře je automaticky nastaveno – AKTIVNÍ. Pokud si nejste jisti, zda jste některé úkoly nevynechali, překlikněte si na VŠECHNY. Aktivní jsou pouze ty úkoly, ...číst celou aktualitu

Zadávání domácí práce pro žáky

V posledních dnech obdrželi někteří třídní učitelé e-maily od rodičů, kde nás žádáte, abychom sjednotili zadávání domácích úkolů kvůli přehlednosti. Bohužel každý z Vás požaduje jiný přístup (někdo by chtěl, abychom zadali všechny úkoly na celý týden současně, jiný zase, aby se úkoly zadávaly den dopředu). Z uvedeného je zřejmé, že ani pro nás tato situace není jednoduchá. Všem učitelům jsme v pondělí předali následující pokyny:
číst celou aktualitu

Přijímací zkoušky - informace

Vážení rodiče,
dle posledních informací MŠMT proběhnou přijímací zkoušky na SŠ nejdříve 14 dní po otevření škol. Budou probíhat dle stanovených kritérií (stejná obtížnost testu zadaná společností Cermat), ale s jedinou změnou. A to, že žáci budou psát didaktický test z ČJ a M v jednom termínu (v jednom dni). Nemají tedy možnosti dvě. Budou to muset zvládnout napoprvé. Tento návrh ještě musí schválit Parlament ČR.
Veškeré dostupn...číst celou aktualitu

Komunikační systém KOMENS

Vážení rodiče,milí žáci, stále se snažíme zjednodušit v této době komunikaci mezi školou a Vámi. Z tohoto důvodu jsme zprovoznili komunikační systém Komens. Přes něj můžete komunikovat s vyučujícími i přikládat přílohy (dokumenty apod.) Stejným způsobem můžete obdržet zprávy od vyučujících. Sledujte proto prosím záložky Komens - Přijaté zprávy nebo Nástěnka.

Odkazy na interaktivní učebnice

Níže uvádíme odkazy na volně dostupné interaktivní učebnice nakladatelství Fraus a Nová škola, které mohou žáci využít k individuální výuce.
http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Kaprálův mlýn 9.A - den třetí

Hned ráno jsme začali s prezentacemi našich ekodomů. Žáci sami mezi sebou vybrali nejlepší projekt. Před obědem jsme se krátce seznámili s historií Kaprálova mlýnu. A nyní už se vracíme domů. 
Více: foto

Informace pro rodiče - ošetřovné

Dnes 11. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod a v pátek 13. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod bude zákonným zástupcům v ředitelně školy potvrzována „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Formulář je možné si stáhnout: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Kaprálův mlýn 9.A den druhý

Kaprálův mlýn den druhý: Hlavním úkolem dnešního dne bylo vytvořit návrh ekologicky úsporného domu. Nejprve jsme prošli školeními zaměřenými na druhy stavebních materiálů, technologie a plánování zahrady. Abychom se trošku odreagovali a ulevili hlavě , rozdělili jsme se po obědě na dvě skupiny- první z nich šla prozkoumávat jeskyni Netopýrku, druhá vyrazila slaňovat nedalekou místní skálu. Skoro všichni se vyhecovali a překonali svůj strach. Navečer jsm...číst celou aktualitu

Upozornění pro rodiče žáků 9. A

Třída 9. A dokončí svůj pobytový program na Kaprálově mlýně v Brně podle původního plánu. Návrat zítra okolo 14:45 hod ke škole.

Domácí příprava žáků

Žádáme žáky školy a jejich zákonné zástupce, aby vzhledem k nastalé situaci sledovali bakaláře, kde budou od zítřka zveřejňovány úkoly z jednotlivých předmětů pro domácí přípravu žáků. /Bakaláři - Výuka - Domácí úkoly/.

Mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se ode dne 11. 3. 2020 uzavírají základní školy v ČR (týká se i školní družiny). Sledujte prosím aktuální zpravodajství a informace na stránkách ZŠ (zs.ujezdubrna.info). Obnovení výuky bude oznámeno na stránkách školy a v hlášení místního rozhlasu. Obědy a svačinky budou automaticky odhlášeny. Děkujeme za pochopení.

Kaprálův mlýn 9.A

Dorazili jsme v pořádku na Kaprálův mlýn, kde nás čeká až do večerních hodin dost nabitý program. Zatím jsme si stačili prohlédnout budovu mlýna s jeho technologickými vymoženostmi, ale ze všeho nejvíc se těšíme na experimenty - ohřejeme učitelkám vodu na kávu urputným šlapáním na kole, někdo se už teď půjde vysprchovat. Ne protože by smrděl, ale abycho mohli zjistit, kolik vody a tepla spotřeboval. Na zbytek aktivit se můžete podívat do denního rozpisu,...číst celou aktualitu

chlapec dívka
svet_skola sazka