Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Aktuality

Informace ze školní jídelny

Kvůli přechodu na distanční formu vzdělávání budou žáci 1. a 2. ročníku automaticky odhlášeni ze školního stravování. Pokud si budete přát odebírat obědy pro své dítě i během distanční výuky, přihlaste si odběr obědů prostřednictvím stránky www.strava.cz. Na pondělí 1. 3. 2021 se již přes tento systém přihlásit nelze, pokud byste však i v tento den oběd chtěli, zavolejte si v pondělí ráno do školní jídelny, po domluvě Vám bude oběd připrave...číst celou aktualitu

Zrušení prezenční výuky 1. a 2. ročníků

Na základě rozhodnutí vlády o zpřísnění opatření dochází od 1. března 2021 k opětovnému uzavření škol. Z tohoto důvodu se od pondělí budou 1. a 2. ročníky vzdělávat pouze distančně. Rozvrhy online výuky vám budou zaslány přes Komens. Děkujeme za pochopení.

Podklady k přijímacímu řízení

Pokud je třeba k přihláškám na SŠ doložit ještě vysvědčení z jiných ročníků než z 8. a 9., je nutné si takové vysvědčení notářsky ověřit (na poště, úřadu) a připojit k přihlášce na SŠ.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Koncem ledna se dvě naše žákyně 9. ročníku zúčastnily okresního kola Olympiády v českém jazyce. Barbora Halíčková, žákyně 9. B, obsadila velmi pěkné 12. místo. Gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Výuka od 1. 2. 2021

Na základě rozhodnutí vlády pokračujeme i nadále ve stejném režimu výuky jako doposud. Prezenčně se vzdělávají pouze 1. a 2. ročníky, ostatní žáci zůstávají na distanční výuce.

Výpisy z vysvědčení

Vážení rodiče, výpisy z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 Vám zašleme v PDF formátu prostřednictvím Komensu v Bakalářích dne 28. 1. 2021 (netýká se žáků 1. a 2. ročníku).
V tištěné podobě si žáci výpisy převezmou po opětovném zahájení prezenční výuky.

Schůzka k přijímacímu řízení na SŠ

Informativní schůzka k přijímacímu řízení na SŠ proběhne on- line ve středu 27. 1. 2021 v 18:00. Odkaz k videokonferenci bude zpřístupněn pro rodiče žáků 9. ročníku v učebně Přijímací řízení – informace. Pokud bude zájem o informace i ze strany rodičů žáků 5. ročníků, popř. 7. ročníku, prosím o informace.
L.Pohludková, VP

Uzavírání klasifikace a absence

Vážení rodiče, v pátek 22. 1. 2021 se bude uzavírat klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2020-2021. V současné chvíli nemají někteří žáci omluvenou absenci za uplynulé období, a tudíž by jim musely být na vysvědčení započítány neomluvené hodiny. Stejně tak Vám prostřednictvím Komensu průběžně posíláme informace o neuspokojivém prospěchu, popř. o nesplněných úkolech Vašich dětí, a tedy o nedostatečném počtu známek, což by mohlo v...číst celou aktualitu

Sbírka pyžamek pro nemocnici

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás požádali o zapojení do níže uvedené sbírky. Děkujeme.
POMÁHEJME (NEJEN V ÚJEZDĚ U BRNA) SBÍRAT PYŽAMKA PRO DĚTSKOU NEMOCNICI
Z důvodu nedostatku pyžamek v Dětské nemocnici bude v lednu probíhat sbírka nošených i nových pyžamek. Pokud máte doma pyžamka po Vašich dětech od miminek až po teenagery a nemáte možnost s nimi zajet do Brna, můžete pyžamka přinést do Mezigeneračního centra v Újezdě. Před...číst celou aktualitu

INFORMACE Z JÍDELNY

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci bude i nadále naše školní jídelna vařit pouze oběd č. 1. Všichni žáci, kromě 1. a 2. ročníků, budou na další období do 22. 1. 2021 opět hromadně odhlášeni. Pokud budete odebírat obědy pro dítě na distanční výuce, je nutné si je znovu přihlásit. (www.strava.cz). Děkujeme.
Vedoucí školní kuchyně

Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří si našli v předvánočním období čas a vyplnili nám krátký dotazník týkající se kvality distanční výuky na naší škole. Vaše podněty jsou pro nás velmi cenné. Bude-li to možné, využijeme je pro další zkvalitnění naší práce.

Výuka od 4. 1. 2021 + rozvrhy videokonferencí

Vážení rodiče,
od 4. 1. 2021 bude výuka na naší škole probíhat následovně:
1. a 2. ročník se učí prezenčně podle stálého rozvrhu beze změn. I nadále není možné zajistit ranní družinu, odpolední družina bude v provozu v době od 11:40 do 15:45 hod. Žáci 1. a 2. ročníku jsou automaticky od 4. 1. 2021 přihlášeni na obědy. Pokud obědy Vaše dítě nebude z nějakého důvodu odebírat, je nutné se odhlásit (www.strava.cz). Svačinky pro 1. a 2. ro...číst celou aktualitu

Výuka po vánočních prázdninách

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout, jak se bude nadále vyvíjet epidemiologická situace, předpokládáme, že od 4. 1. 2021 bude výuka pokračovat ve stávajícím režimu. To znamená, že žáci 1. stupně a 9. ročník se budou vzdělávat prezenčně, ostatní třídy 2. stupně budou pokračovat v rotačním způsobu výuky. V týdnu od 4. 1. 2020 by se prezenčně vzdělávaly třídy 6. A, 6. B, 7. A. Žáci 8. A, 8. B a 7. B by se v tom...číst celou aktualitu

Informace z jídelny

Vážení rodiče a zaměstnanci školy,
od 4. 1. 2021 jsou všichni strávníci přihlášeni automaticky na obědy a svačiny.
V případě distanční výuky (pokud nemáte zájem stravu odebírat do jídlonosiče) je nutné stravu odhlásit den dopředu na internetovém portále www.strava.cz do 14:00 hod. V případě zájmu bude vydávána v čase od 11: 00 do 12:00 hod.
Neodhlášená a neodebraná strava na distanční výuce propadá bez náhrady!
V příp...číst celou aktualitu

Dotazník spokojenosti

Vážení rodiče, ještě stále máte možnost vyplnit dotazník spokojenosti s distanční výukou na naší škole (odkaz v Komensu), a to sice do 22. 12. 2020. Po tomto termínu bude dotazník uzavřen.
Děkujeme.

Dotazník spokojenosti

Vážení rodiče, do školního systému Komens v Bakalářích jsme Vám poslali odkaz na dotazník spokojenosti s distanční výukou na naší škole. Dovolujeme si Vás požádat o jeho vyplnění, abychom získali zpětnou vazbu, jak žáci zvládají tento netradiční způsob vzdělávání. Výsledky nám poslouží ke zkvalitnění naší další práce. Předem děkujeme za vaši účast v tomto dotazníkovém šetření.

Výběrové řízení - asistent pedagoga

ZŠ Újezd u Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent pedagoga s nástupem dle dohody (nejlépe od 4. 1. 2021). Více informací na úřední desce školy nebo na tel. čísle 774 999 705. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu (zsujezd@iol.cz). Uzávěrka přihlášek - 17. 12. 2020.

Výsledky školního kola Olympiády v ČJ

1. místo Barbora Halíčková 9. B
2. místo Magdalena Treterová 9. A
Obě soutěžící postupují do okresního kola soutěže. Gratulujeme a ostaním děkujeme za účast.

Výuka od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, od 30. 11. 2020 opět dochází ke změnám v průběhu školní docházky Vašich dětí.

1. stupeň:
Všichni žáci 1. stupně budou od 30. 11. 2020 docházet do školy prezenčně. Žáci budou vstupovat do budovy školy vchodem od autobusové zastávky. Ranní družina je i nadále zrušena, odpolední družina bude fungovat ve třech odděleních od 11:40 do 15:45 (rozdělení žáků po ročnících, pro žáky 4. ročníku je družina dočasně z...číst celou aktualitu

Dodatek č. 5 ke školnímu řádu

Vážení rodiče,
informujeme Vás o vzniku Dodatku č. 5 ke školnímu řádu, který se týká úpravy vzdělávání v době distanční výuky. Zvláštní pozornost věnujte prosím oddílu Pravidla pro hodnocení žáků v době distanční výuky. Tento materiál jsme Vám také odeslali jako zprávu v Komensu.  
Více: SR Dodatek 5.pdf

Obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník

Vážení rodiče, od středy 18. 11. 2020 bude (pokud nedojde ke změně epidemiologické situace) obnovena prezenční výuka žáků 1. A, 2. A a 2. B. Rozvrh, v němž mohou nastat změny, a veškeré upřesňující informace Vám budou zaslány prostřednictvím zprávy v Bakalářích v pondělí 16. 11. 2020. Vzhledem k nařízeným opatřením nebude v provozu ranní družina. V odpolední družině budou děti rozděleny po třídách do tří oddělení. Provoz všech oddělení bude ...číst celou aktualitu

Výsledky voleb do školské rady

Z řad rodičů byli do školské rady zvoleni:
Mgr. Tomáš Kaválek
Mgr. Božena Flajšingerová
Radka Petříčková

Náhradníci:
Mgr. Jana Oberreiterová
Mgr. Vladimíra Zapletalová
Mgr. Bohdan Hladký

Nové složení školské rady od 6. 11. 2020:

Za zřizovatele:
Ing. Marie Kozáková
Ing. Jana Jarošová
Jana Nykodýmová, MSc.

Za zákonné zástupce:
Mgr. To...číst celou aktualitu

Přijímací řízení pro šk. rok 2020- 2021

Všem zákonným zástupcům žáků 9. ročníku byly zaslány základní informace týkající se přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2020 - 2021. Pokud vaše dítě není žákem 9. třídy, ale chcete, aby se přijímacího řízení zúčastnilo, kontaktujte mne prosím e- mailem. L. Pohludková, VP

Školní jídelna - zahájení provozu

Od 2. 11. 2020 je školní jídelna opět v provozu. V případě zájmu je možno odebírat obědy do vlastních jídlonosičů. Na vrátnici u hlavního vchodu do budovy ZŠ bude služba, která převezme jídlonosič, připraví oběd k výdeji a opět předá strávníkovi. Vstup do budovy není strávníkům umožněn. Vzhledem k tomu, že jsou obědy a svačiny všem strávníkům odhlášené, je nutno, v případě zájmu, si je opět přihlásit. Přihlášené a nevyzvednuté obědy ...číst celou aktualitu

Výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, přinášíme Vám nové informace o organizaci výuky v následujícím období. Jak jste jistě zaznamenali v médiích, i nadále pokračujeme v distanční výuce. Vzhledem k tomu, že nevíme přesně, jak dlouho bude toto období trvat, museli jsme přistoupit k úpravě rozvrhu. Na rozvržení on-line hodin (videokonferencí) se nic nemění, žáci se i nadále budou řídit rozvrhem, který mají k dispozici. Dochází pouze k úpravě hodin asynchronních, a to z toh...číst celou aktualitu

Volby do školské rady

Vážení rodiče, ZŠ Újezd u Brna vyhlásila volby zákonných zástupců do školské rady. Kandidáti byli zveřejněni na webových stránkách školy. Volby proběhnou ve dnech 1. a 2. 11. 2020 on-line formou v systému Bakaláři. Prosím, abyste věnovali pozornost následujícímu postupu:
Přihlaste se do Bakalářů přes rodičovský účet (v pravém horním rohu uvidíte jméno dítěte a slovo rodič). Po přihlášení si rozklikněte záložku Ankety – Vyplňování an...číst celou aktualitu

Informace od MŠMT

Vážení rodiče, předáváme informace MŠMT:
Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
číst celou aktualitu

Informace od paní psycholožky

Milí rodiče a žáci,
chci vás informovat, že poskytuji online psychologické poradenství formou videokonference. Online setkání je potřeba si předem domluvit, máte možnost se se mnou online setkat i mimo mé konzultační hodiny, vše záleží na individuální domluvě.

Mgr. Jiřina Kalová
školní psycholožka ZŠ Újezd u Brna


Zveřejnění kandidátů do ŠR - rodiče

Kandidátní listina zákonných zástupců pro volby do školské rady ZŠ Újezd u Brna,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, které se uskuteční online formou ve dnech 1. a 2. 11. 2020.

• IV. B Mgr. Božena Flajšingerová, Újezd u Brna 664 53
• IV. B Mgr. Bohdan Hladký, Újezd u Brna 664 53
• IV. B Mgr. Tomáš Kaválek, Újezd u Brna 664 53
• VI. A Marcela Lauterbachová, Žatčany 664 53
• VI. A Phuong Thao Nguyen...číst celou aktualitu

Zpráva pro rodiče - OČR

Vážení rodiče, předáváme informaci, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení ohledně potvrzování OČR:
Vážení klienti,
s ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v tomto týd...číst celou aktualitu

chlapec dívka
svet_skola sazka