Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 3. 4. 2020 zde
Uzavírání klasifikace a absence
Vážení rodiče, v pátek 22. 1. 2021 se bude uzavírat klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2020-2021. V současné chvíli nemají někteří žáci omluvenou absenci za uplynulé období, a tudíž by jim musely být na vysvědčení započítány neomluvené hodiny. Stejně tak Vám prostřednictvím Komensu průběžně posíláme informace o neuspokojivém prospěchu, popř. o nesplněných úkolech Vašich dětí, a tedy o nedostatečném počtu známek, což by mohlo vést k odložení klasifikace. Dále Vás informujeme o tom, že MŠMT povolilo individuální konzultace se žáky přímo ve škole, např. z důvodu přezkoušení před uzavřením klasifikace. Omluvenky je možné řešit prostřednictvím Komensu, popř. se domluvit s třídním učitelem prostřednictvím e-mailu. Současně nám dovolte, abychom se omluvili těm rodičům, kterých se výše uvedená zpráva netýká, a mohou ji tedy považovat za bezpředmětnou.
Vedení školy

Všechny aktuality
chlapec dívka
svet_skola sazka