Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 6. 4. do 9. 4. 2021 zde
Výuka od 2. 11. 2020
Vážení rodiče, přinášíme Vám nové informace o organizaci výuky v následujícím období. Jak jste jistě zaznamenali v médiích, i nadále pokračujeme v distanční výuce. Vzhledem k tomu, že nevíme přesně, jak dlouho bude toto období trvat, museli jsme přistoupit k úpravě rozvrhu. Na rozvržení on-line hodin (videokonferencí) se nic nemění, žáci se i nadále budou řídit rozvrhem, který mají k dispozici. Dochází pouze k úpravě hodin asynchronních, a to z toho důvodu, aby rozvrh v bakalářích odpovídal rozvrhu videokonferencí, a učitelé tak mohli správně zapisovat absenci žáků. V rozvrhu platném od 2. 11. 2020 se objevují odpolední hodiny (vždy se jedná o hodiny samostudia – označeno SamS). Neznamená to, že žáci musí úkoly do těchto hodin vypracovávat odpoledne. Rozvržení práce je čistě v jejich kompetenci, pouze si musí hlídat termíny odevzdání úkolů v Google učebnách jednotlivých předmětů. (Rozvrh platný od 2. 11. 2020 je již nyní k nahlédnutí v Bakalářích - Výuka - Rozvrh - Rozvrh na příští týden.) Videokonference probíhají nadále ve stejných časech! V případě zrušení distanční výuky se samozřejmě vrátíme k původnímu rozvrhu.

Všechny aktuality
chlapec dívka
svet_skola sazka