Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 6. 4. do 9. 4. 2021 zde
Zadávání domácí práce pro žáky
V posledních dnech obdrželi někteří třídní učitelé e-maily od rodičů, kde nás žádáte, abychom sjednotili zadávání domácích úkolů kvůli přehlednosti. Bohužel každý z Vás požaduje jiný přístup (někdo by chtěl, abychom zadali všechny úkoly na celý týden současně, jiný zase, aby se úkoly zadávaly den dopředu). Z uvedeného je zřejmé, že ani pro nás tato situace není jednoduchá. Všem učitelům jsme v pondělí předali následující pokyny:
• Úkoly se zadávají ke konkrétní hodině podle rozvrhu, nejpozději jeden den dopředu v dopoledních hodinách.
• Každé zadání by mělo obsahovat, na který den je úkol určen a dokdy by měl být splněn, popř. jestli se má něco odesílat učiteli, či nikoliv.
• Řídit se pokyny MŠMT (soustředit se hlavně na opakování, zvážit množství práce).
• Umožnit žákům si materiály tisknout (pokud k tomu mají doma potřebné prostředky).

Vážení rodiče, nestresujte se proto, že Vaše děti něco nestihly úplně přesně v termínu, že jste jim nedokázali něco vysvětlit apod. Všechno po návratu do lavic doženeme. Buďte i na pedagogy shovívaví, snažíme se Vám vyjít maximálně vstříc. Obracejte se na učitele, pokud potřebujete poradit. Mějme na paměti, že v současné situaci je nejdůležitější zdraví. Děkujeme.

Všechny aktuality
chlapec dívka
svet_skola sazka