Hodiny AJ s rodilým mluvčím
V tomto školním roce se naši žáci mohou v hodinách angličtiny pravidelně, jedenkrát za měsíc, setkávat s rodilým mluvčím. Již první akce se mimořádně povedla. Počáteční obavy a trému vystřídalo poznání, že to, co ve škole děláme, je užitečné a dá se prakticky využít. Všechny děti, i ty, kterým se obvykle moc učit nechce, si ověřily, že rodilému mluvčímu rozumějí a že jsou schopny se aktivně zúčastnit dění ve třídě. Dokonce se snažily mnohem víc než v běžné výuce, aby si neudělaly ostudu před cizincem. Máme štěstí na lektorku. Je to mladá Australanka Kathy, která se narodila v USA a poznala mnoho zemí. Žákům se její aktivity tak líbily, že se ještě během hodiny vyptávali, kdy nás zase navštíví. Tento projekt je uskutečňován v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v oblasti Šlapanicko.

Všechny aktuality
chlapec dívka
svet_skola sazka