Postup - přijímací řízení na SŠ 2017/2018
27. 4. 2018 dostanou obě SŠ výsledky testů vašich dětí. Následně do dvou pracovních dnů, tj. do 2.5. 2018, musí ředitelé SŠ zveřejnit na svých webových stránkách pořadí uchazečů.
Pokud bude žák přijat, musíte do 10 pracovních dní odevzdat Zápisový lístek na příslušné SŠ. (Dopis o přijetí neobdržíte).
Pokud žák přijat nebude, bude Vám zaslán dopis o nepřijetí, proti kterému se můžete do 3 pracovních dní odvolat. Zároveň také doporučuji sledovat webové stránky www.jmskoly.cz, kde se zveřejňují volná místa SŠ. Pro další řízení jsou třeba nové přihlášky. TY si vyzvednete u výchovného poradce.

Všechny aktuality
chlapec dívka
svet_skola sazka