Zápisové lístky
Zákonní zástupci žáků 9. ročníku budou mít připraveny vyplněné zápisové lístky v kanceláři školy 31. 1. 2018 od 15:00 do 17:00. Zápisové lístky si také můžou vyzvednout zákonní zástupci během úředních hodin výchovného poradce, a to v pondělí od 14:00 do 15:00 hodin. <br /> Zápisový lístek po vyzvednutí pečlivě uschovejte, odevzdáte ho zvolené střední škole až po oznámení o přijetí.<br /> L.Pohludková, vých por.<br />

Všechny aktuality
chlapec dívka
svet_skola sazka